בית חב"ד הוקם במטרה לשמש "זרוע מבצעת" לדרכה הרעיונית של תנועת חב"ד על פי חזונו ומורשתו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל. 

בית חב"ד משמש גשר לכל יהודי אל עולם התורה, המצוות והיהדות בכלל. הפסוק "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה" היה לסיסמתו ומצוות "אהבת ישראל" הפכה למוטו המרכזי בפעילותו.


חב"ד מביאה את אור היהדות והחסידות לכל בית בישראל מתוך מאור פנים וכבוד לזולת. בחב"ד רואים בכל יהודי חוליה בשרשרת אחת שלמה - "עם ישראל". לכן חשוב לחב"דניקים שכל יהודי ישמור על זהותו וידבק בערכיה הנצחיים של האומה. חב"ד, בפעילותה, מפילה חומות של קיטוב וניכור פנימי בעם ומדגישה את המאחד והמשותף לכולם. בזכות פעילותה של חב"ד - המוני העם קרובים יותר אל החיים היהודיים המקוריים ואל המאור שבתורת ישראל.


אחד מיעדיה המרכזיים של תנועת חב"ד היא לסייע ליהודים לחיות כיהודים, בחיי רווחה. יעד זה מנחה את בית חב"ד לקיים שורה של מפעלי עזרה וחסד למען הקהילה.


בית חב"ד מנוהל ע"י שלוחי הרבי לשכונת בבלי, הרב שלום ופרי גליצנשטיין.