מתוך האתרChabadBavli.org
 • ברוכים הבאים!Welcome to our online center! We hope you find what you are looking for, and come back often! קרא עוד…
 • מדוע נקרא י"ט כסלו ראש השנה לחסידות?מאמר של הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) העוסק בשאלה מדוע נקרא י"ט בכסלו בשם ראש השנה לחסידות? קרא עוד…
 • כמו השמןי"ט כסלו תשד"מ - 25 בנובמבר 1983 קרא עוד…
 • פתק בסלקהדרך המתוחכמת של בעל התניא לשגר אות חיים מתוך הכלא, והמסר עבורנו קרא עוד…
 • 7 פתגמים מספר התניא שישנה לכם את החייםאי-אפשר לסכם את הספר במאמר אחד, ועם זאת - שלינו עבורכם מספר פנינים מהאוצר הגדול. קרא עוד…
 • מדוע החסידים נקראים 'חסידים'? קרא עוד…
 • מדוע הסכים המלך לטחון את היהלום שבכתרהמראה שנגלה לעיני תלמידיו של רבי דובער ממעזריטש, מנהיגה השני של תנועת החסידות, לא היה מרנין לב כלל... קרא עוד…
 • ניגון ישן של אדמו"ר הזקןהרב יאיר כלב עם אורן צור ונדב בכר, בניגון ישן לבעל התניא קרא עוד…
 • ארגז הכלים של החיים: למה אנשים בוכים?רגילים לראות ילדים קטנים שבוכים אבל האמת היא שגם מבוגרים בוכים לפעמים... למה בכלל אנשים בוכים?... קרא עוד…
 • כל מה שצריך לדעת לחנוכה 2023 - תשפ"דסדר הדלקת נרות חנוכה, זמני הדלקת נרות חנוכה, דמי חנוכה וכל מה שחשוב לדעת לקראת חנוכה 2023. כולל... קרא עוד…
לחיות עם הזמן
היסטוריה יהודית
י״ח. כסלו ה׳תשפ״ד
שיעורי תורה יומיים
זמנים הלכתיים
תל אביב-יפו, ישראל
 • 05:02

  עלות השחר (עלות השחר)

 • 05:36

  זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר)

 • 06:23

  זריחה (הנץ החמה)

 • 08:54

  סוף זמן קריאת שמע

 • 09:46

  סוף זמן תפילת שחרית

 • 11:29

  חצות (היום)

 • 11:56

  המנחה המוקדמת (מנחה גדולה)

 • 14:31

  מנחה קטנה (“מנחה קטנה”)

 • 15:36

  פלג המנחה (“פלג המנחה”)

 • 16:14

  הדלקת נרות

 • 16:36

  שקיעת החמה (שקיעה)

 • 17:03

  לילה (צאת הכוכבים)

 • 23:30

  חצות הלילה (הלילה)

 • 51:43 דקות

  שעה זמנית (שעה זמנית)

טען זמנים נוספים
הפתגם היומי
אמור לבני ישראל: אני ה'! והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם...
שמות ו
זמני שבת וחג
זמני הדלקת נרות
תל אביב-יפו

חגים קרובים:

חנוכה

7. - 15. דצמבר 2023